Ako advokát poskytujem právne služby domácim a zahraničným klientom od roku 2008. Klientom poskytujem právne pora-denstvo, vypracúvam pre nich právne analýzy, pripravujem im zmluvy a zastupujem ich v súdnych, arbitrážnych a správnych konaniach. Moje služby poskytujem na profesionálnej úrovni v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.
budova